لیست قیمت سامی رنت

برای اجاره ماشین درخواستی ، خودرو مورد نظر خود را انتخاب کنید

تصویر نام خودرو توضیحات اجاره
BMW 220 BMW 220

قیمت اجاره BMW 220

مبلغ اجاره روزانه: 600 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  15 میلیون تومان

BMW 328 BMW 328

قیمت اجاره BMW 328

مبلغ اجاره روزانه: 500 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  13 میلیون تومان

BMW 428 BMW 428

قیمت اجاره BMW 428

مبلغ اجاره روزانه: 800 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  21 میلیون تومان

BMW 528i BMW 528i

قیمت اجاره BMW 528i

مبلغ اجاره روزانه: 700 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  18 میلیون تومان

BMW i8 BMW i8

قیمت اجاره BMW i8

مبلغ اجاره روزانه: 6 میلیون تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  90 میلیون تومان

BMW X4 BMW X4

قیمت اجاره BMW X4

مبلغ اجاره روزانه: 1 میلیون و 100 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  29 میلیون تومان

BMW X6 BMW X6

قیمت اجاره BMW X6

مبلغ اجاره روزانه: 1 میلیون و 200 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  31 میلیون تومان

BMW Z4 BMW Z4

قیمت اجاره BMW Z4

مبلغ اجاره روزانه: 600 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  15 میلیون تومان

Benz C200 Benz C200

قیمت اجاره Benz C200

مبلغ اجاره روزانه: 500 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  13 میلیون تومان

Benz CLS Benz CLS

قیمت اجاره Benz CLS

مبلغ اجاره روزانه: 600 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  15 میلیون تومان

Mercedes-Benz E250 Mercedes-Benz E250

قیمت اجاره Mercedes-Benz E250

مبلغ اجاره روزانه: 900 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  24 میلیون تومان

Hyundai Elantra Hyundai Elantra

قیمت اجاره Hyundai Elantra

مبلغ اجاره روزانه: 250 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  6 میلیون تومان

Hyundai Santafe Hyundai Santafe

قیمت اجاره Hyundai Santafe

مبلغ اجاره روزانه: 350 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  9 میلیون تومان

Hyundai Sonata Hyundai Sonata

قیمت اجاره Hyundai Sonata

مبلغ اجاره روزانه: 250 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  6 میلیون تومان

Hyundai Tucson Hyundai Tucson

قیمت اجاره Hyundai Tucson

مبلغ اجاره روزانه: 350 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  9 میلیون تومان

Kia Optima Kia Optima

قیمت اجاره Kia Optima

مبلغ اجاره روزانه: 300 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  8 میلیون تومان

Kia Sportage Kia Sportage

قیمت اجاره Kia Sportage

مبلغ اجاره روزانه: 300 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  8 میلیون تومان

 Toyota Land Cruiser Toyota Land Cruiser

قیمت اجاره Toyota Land Cruiser

مبلغ اجاره روزانه: 500 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  14 میلیون تومان

Toyota Prado Toyota Prado

قیمت اجاره Toyota Prado

مبلغ اجاره روزانه: 400 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  9 میلیون تومان

Porsche Boxster Porsche Boxster

قیمت اجاره Porsche Boxster

مبلغ اجاره روزانه: 900 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  24 میلیون تومان

Porsche Cayenne Porsche Cayenne

قیمت اجاره Porsche Cayenne

مبلغ اجاره روزانه: 900 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  24 میلیون تومان

Porsche Panamera Porsche Panamera

قیمت اجاره Porsche Panamera

مبلغ اجاره روزانه: 2 میلیون تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  50 میلیون تومان

Benz S500 Benz S500

قیمت اجاره Benz S500

مبلغ اجاره روزانه:  1 میلیون و 200 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  31 میلیون تومان

Volvo xc90 Volvo xc90

قیمت اجاره Volvo xc90

مبلغ اجاره روزانه: 1 میلیون و 500 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  41 میلیون تومان

Renault Talisman Renault Talisman

قیمت اجاره Renault Talisman

مبلغ اجاره روزانه: 350 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  9 میلیون تومان

Peugeot 206 Peugeot 206

قیمت اجاره Peugeot 206

مبلغ اجاره روزانه: 70 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  1 میلیون و 500 هزار تومان

Peugeot Pars Peugeot Pars

قیمت اجاره Peugeot Pars

مبلغ اجاره روزانه: 70 هزار تومان

مبلغ اجاره ماهانه:  1 میلیون و 500 هزار تومان

سامی رنت

ما تصمیم داریم که بالاترین سطخ کیفیت ممکن را برایتان فراهم سازیم. ما برای هر مشتری، ارتباطی دوستانه و اختصاصی صرف می کنیم و از بابت برقراری روابط خوب شناخته شده هستیم؛ به دنیال این هستیم که همواره از ما خاطره ای خوش در ذهنتان بماند.

سامی رنت

ما تصمیم داریم که بالاترین سطخ کیفیت ممکن را برایتان فراهم سازیم. ما برای هر مشتری، ارتباطی دوستانه و اختصاصی صرف می کنیم و از بابت برقراری روابط خوب شناخته شده هستیم؛ به دنیال این هستیم که همواره از ما خاطره ای خوش در ذهنتان بماند.

سامی رنت

ما تصمیم داریم که بالاترین سطخ کیفیت ممکن را برایتان فراهم سازیم. ما برای هر مشتری، ارتباطی دوستانه و اختصاصی صرف می کنیم و از بابت برقراری روابط خوب شناخته شده هستیم؛ به دنیال این هستیم که همواره از ما خاطره ای خوش در ذهنتان بماند.

تماس با ما

نام*

نام خانوادگی*

ایمیل*

متن پیام*

ما را دنبال کنید